Tento web může využívat tzv. cookies. Prohlížením webu souhlasíte s jejich použitím. Rozumím
To nejlepší z pravé české hudby – country, trampské, ...
Dnes je úterý 18. prosince 2018 | Svátek má Miloslav
Mohlo by Vás zajímat

Při objednání 2 ks obdržíte
3. nosič zdarma, při objednání
4 ks obdržíte 5. nosič zdarma dle vlastního výběru
!
Tím se Vám zaplatí poštovné a ještě ušetříte!

Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu

HV Platón, s.r.o.
Platónova 1996/1d
143 00 Praha 4

IČ: 61055409
DIČ: CZ61055409
Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 43819.

Objednávka zboží

Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.hudba-cesky.cz je závazná a za objednávku se považuje, že kupující (návštěvník stránek www.hudba-cesky.cz) potvrdí obsah nákupního košíku, počet kusů zboží, cenu, formu úhrady a způsob dopravy zboží. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle. Objednáním kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.hudba-cesky.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím (provozovatelem stránek www.hudba-cesky.cz) po uzavření objednávky jsou vůči této objednávce neúčinné. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu a předání zboží v místě dodání.

Platba

  • Převodem na bankovní účet – platba předem

Dodací podmínky a doprava

Zboží je doručováno dopravní službou České pošty, s. p. Objednávka je obvykle doručena do 5 pracovních dnů od okamžiku objednání. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad. Pokud se stane, že zboží není na skladě, nebo je dočasně vyprodáno, budeme o této skutečnosti informovat zákazníka do 24 hodin (nebo v nejbližším pracovním dnu) a upřesníme termín dodání. HV Platón, s.r.o. si vyhrazuje právo na zvolení jiného druhu přepravy, pokud to vyžadují okolnosti. Případné navýšení ceny dopravy hradí HV Platón, s.r.o. Cena přepravy pro konkrétní objednávku je vždy uvedena v nákupním košíku. Toto se netýká objednávky zásilky ze zahraničí - poštovné se řídí dle aktuálního ceníku České pošty s.p., o tomto poštovném Vás budeme předem informovat prostřednitvím e-mailu po obdržení Vaší objednávky. Poté po připsání platby na účet zboží odešleme. Osobní odběr zboží je možný po předchozí telefonické dohodě na adrese provozovny. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou výše, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

Odpovědnost za vady zboží a záruka

  • Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal zásilky poškozen, je nutné sepsat s řidičem přepravní služby škodní protokol, nebo zásilku odmítnout. Kupující je povinen o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů, a to písemnou formou.
  • Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce (případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového). Na základě takto vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
  • Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Záruku je možné uplatnit osobně v sídle firmy HV Platón, s.r.o., nebo postupujte dle návodu v Reklamačním řádu

Reklamační řád

Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V případě neoprávněné reklamace si společnost HV Platón, s.r.o. vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši 200 Kč včetně DPH. Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy nepříjemná. Internetový obchod www.hudba-cesky.cz si je toho plně vědom a v zájmu spokojenosti stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace. Prosíme vás, abyste v případě reklamace vždy dodržovali následující postup:

  • Zašlete na adresu e-mail, kde uvedete typ výrobku, datum zakoupení a co nejpodrobněji popíšete závadu výrobku. Pro urychlení celého procesu doporučujeme uvést i telefonní kontakt na vás. Do dvou pracovních dnů Vám budou odeslány instrukce detailně popisující další postup, vyčkejte na tyto instrukce a řiďte se jimi.
  • Toto neplatí v případě osobní reklamace v provozovně podávajícího.
  • Prodávající bude zákazníka bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení a v případě potřeby konzultovat další postup.
  • V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.

Zrušení objednávky

Objednávku je možné zrušit bezprostředně po zadání objednávky a to buď telefonicky, nebo e-mailem. V případě, že bylo zboží již zaplaceno, bude poukázaná částka vrácena zpět na účet zákazníka. Pokud je zboží fyzicky odesláno, není již možné zásilku stornovat. HV Platón, s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení objednávky zákazníka v těchto případech: zboží není možné doručit, protože se již nedodává, zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo), objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky).

Ochrana osobních dat

Provozovatel serveru firma HV Platón, s.r.o. (IČO 61055409) se při zpracování informací o zákaznících dle platných zákonů České republiky řídí zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Všechny informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných adresních údajů, které jsou předávány přepravním společnostem.

Odpovědnost za obsah

HV Platón, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit ceny a typy nabízených produktů.

Platnost obchodních podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto obchodních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru hudba-cesky.cz. Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.2.2009.

Aktuální stav košíku
Kusů v košíku: 0 Ks
Celková cena: 0,- Kč
Košík
Přihlášení zákazníka
Email
Heslo

© 2008-2018 HV Platón, s.r.o.